نام محصول

زهوار دو جدار باسیل

برند

سی فور

متراژ در بسته

۷۲