نام محصول

 پلی سولفات

برند

Nedex

مقدار (بشکه)

۱+۱