نام محصول

 چسب مهگل

برند

مهگل

مقدار در بشکه

۱+۱